Over Echte Voetballers
FAQ
Spelregels
Adverteren
Gebruikersvoorwaarden
Privacybeleid
Pers
Contact

Privacybeleid

Echte Voetballers neemt jouw privacy zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (‘’WBP’’) hieraan stelt. Deze privacyverklaring is bedoeld om je inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. Dit is belangrijk en we hopen dat je de tijd wilt nemen om het beleid zorgvuldig te lezen. De met hoofdletter geschreven woorden in dit Privacybeleid zijn gedefinieerd in onze Gebruiksvoorwaarden, die je op www.echtevoetballers.nl/info/gebruiksvoorwaarden vindt.

1. Echte Voetballers
Echte Voetballers is een Platform dat je via onze website en een mobiele applicatie kunt bereiken en waarop je voetbalvideo’s en ander materiaal van andere gebruikers kunt zien. Ook kun je zelf een Account aanmaken en Content plaatsen. Echte Voetballers is ontwikkeld door Echte Voetballers B.V., kantoorhoudende te (2515 VK) Den Haag, aan het Spaarneplein 2 (KvK nummer 60690348). De wijze waarop Echte Voetballers jouw persoonsgegevens verwerkt is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, onder nummer [xxx].

2. Gegevens die Echte Voetballers verzamelt en verwerkt
Op het moment dat je jouw gegevens invult op ons Platform om een Account aan te maken, worden je persoonsgegevens vastgelegd. De gegevens die Echte Voetballers over jou verzamelt bestaan dus onder andere uit de gegevens die je over jezelf invoert, maar ook bijvoorbeeld gegevens over social media account(s), als je er voor kiest om deze account(s) te koppelen aan het Platform van Echte Voetballers. In het bijzonder verwerkt Echte Voetballer de volgende persoonsgegevens:

Account
Om gebruik te kunnen maken van het Platform dien je een Account aan te maken. Je kan er daarbij voor kiezen om je bestaande Facebook-, Google- of Instagram-account als Inloggegevens te gebruiken. Hiervoor dien je in het te gebruiken account eenmalig aan Echte Voetballers toegang te geven tot een beperkt aantal gegevens van het betreffende account (voornaam, achternaam, e-mail, profielfoto). Indien je niet met behulp van bovengenoemde accounts wil of kan inloggen, kan je een Account aanmaken door informatie over jezelf in te vullen. Hiervoor vragen we jouw voornaam, achternaam, een geldig e-mailadres en een wachtwoord van je.

Je kan tijdens het gebruik van Echte Voetballers optioneel nog meer persoonlijke informatie toevoegen aan je Account, zoals een foto of video’s van jezelf, de voetbalclub en het team waar je speelt, en de gemeente waar je woont.

Content
Echte Voetballers slaat alle Content die je via het Platform ter beschikking stelt op en geeft deze op het Platform weer aan andere gebruikers van het Platform. Echte Voetballers verwerkt alle informatie, gegevens en/of bestanden over jou en andere die je aan Echte Voetballers ter beschikking stelt bij het uploaden van Content, waaronder begrepen de informatie die je plaatst op je Account, video’s (inclusief meta-data), berichten en opmerkingen (comments).

Koppeling aan social media
Je kan ervoor kiezen om je Account te koppelen aan (een) social media account(s). Op die manier kan bepaalde Content of informatie uit je Account gedeeld worden met jouw vrienden en volgers op verschillende social media. Via je Account kan je steeds aangeven welke informatie je wil delen via social media accounts.

Door op links en buttons met verwijzingen naar social media van derde partijen te klikken, verlaat je het Platform van Echte Voetballers en zijn deze derde partijen verantwoordelijk voor de gegevens die worden vastgelegd. Hier zijn steeds de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de betreffende partij van toepassing. Echte Voetballers heeft hier geen invloed op en kan niet garanderen dat zij op de juiste wijze met jouw persoonsgegevens omgaan.

3. Gegevens die we ontvangen door je gebruik van Echte Voetballers
Over het algemeen kan Echte Voetballers bezocht worden zonder dat je persoonsgegevens aan ons hoeft door te geven. Het is mogelijk om het Platform te bezoeken en Content te bekijken, zonder een Account aan te maken en zelf Content te plaatsen. Echter, om Echte Voetballers optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om de website of de mobiele applicatie goed te kunnen weergeven en te beveiligen) heeft Echte Voetballers bepaalde informatie nodig.

Automatisch gegenereerde informatie
Echte Voetballers verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van het Platform, zoals bijvoorbeeld je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser, datum en tijd van toegang tot het Platform, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van het Platform die je bezoekt, de informatie die je hebt bekeken en “cookies”. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van het Platform en systeembeheerder, en om het Platform nog te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. Voor zover Echte Voetballers deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd en zijn dat geen persoonsgegevens.

Cookies
Door gebruik van Echte Voetballers kunnen cookies op jouw telefoon, tablet of computer worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de applicatie of browser stuurt met de bedoeling dat deze applicatie of browser de informatie bij een volgend bezoek aan Echte Voetballers worden herkend. Cookies van Echte Voetballers kunnen je telefoon of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Bij het gebruik van Echte Voetballers worden alleen eigen cookies van Echte Voetballers geplaatst, functionele cookies. Eigen cookies zijn gemaakt door of voor Echte Voetballers, en worden door Echte Voetballers op jouw computer opgeslagen en alleen Echte Voetballers heeft toegang tot die cookies. Deze cookies kunnen ervoor zorgen dat je bij een volgend bezoek aan de website automatisch wordt ingelogd en je gebruik van Echte Voetballers vergemakkelijken (bijvoorbeeld omdat daarmee je voorkeursinstellingen worden onthouden). De cookies worden verwijderd zodra je je gebruik van Echte Voetballers beëindigt. Ook kun je de browser van je telefoon, tablet of computer zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik geen cookies meer ontvangt. In dat geval kan het gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van Echte Voetballers gebruik kunt maken of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) Echte Voetballers.

Echte Voetballers maakt ook gebruik van de cookies van Google om het surfgedrag van gebruikers in kaart te brengen.

4. Doeleinden verwerking van persoonsgegevens
Echte Voetballers gebruikt de verzamelde persoonsgegevens om het Platform op de juiste wijze ter beschikking te stellen, te onderhouden, te beveiligen, te verbeteren en om gebruikers te beschermen.

Meer specifiek zal Echte Voetballers gegevens over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:
- Om jouw gebruik van Echte Voetballers, zoals het aanmaken van een Account en het uploaden van Content mogelijk te maken;
- Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
- Om Content over/van jou te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot Content over/van jou, indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving;
- Als je een Account hebt, kan Echte Voetballers je profielnaam, profielfoto en acties die je uitvoert op het Platform of in applicaties van derden die zijn gekoppeld aan je Account (zoals reacties die je plaatst), weergeven;
- Wanneer je contact opneemt met Echte Voetballers, leggen we je berichten vast om te helpen bij het oplossen van problemen die je ondervindt;
- We kunnen je e-mailadres gebruiken om je te informeren over de diensten van Echte Voetballers, bijvoorbeeld om je op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen.

We vragen je om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die in dit Privacybeleid worden beschreven.

5. Nieuwsbrief
Echte Voetballers kan je regelmatig (maandelijks, wekelijks) via een nieuwsbrief op de hoogte houden van het laatste nieuws en acties die door Echte Voetballers worden georganiseerd. Mocht je geen berichten van Echte Voetballers willen ontvangen, dan kun je dit binnen de mobiele applicatie of de website aangeven via je instellingen. Een mogelijkheid om je af te melden is tevens in het bericht dat door Echte Voetballers aan jou wordt gestuurd opgenomen.

6. Gebruik door derden
Zonder jouw expliciete toestemming zal Echte Voetballers jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct-marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).
Echte Voetballers kan jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

7. Doorgifte naar landen buiten de EU
Je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland (Duitsland). Echte Voetballers heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

8. Beveiliging
Echte Voetballers zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. 

9. Minderjarige hebben toestemming van ouders of voogd nodig
Echte Voetballers mag volgens de WBP geen gegevens verwerken van minderjarige, die geen toestemming van hun ouders of voogd hebben. Als je nog geen zestien (16) jaar oud bent, dan moet je toestemming hebben van je ouders/voogd voordat je een Account mag aanmaken. Door deze Privacy Statement te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een Account aan te maken.

10. Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van jouw gegevens
Inzien
Je kunt je eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken in jouw Account. Als je wilt inzien welke gegevens Echte Voetballers over je heeft vastgelegd kan je dit bij Echte Voetballers opvragen. We doen ons best om je de gevraagde informatie binnen 4 weken toe te sturen.

Wijzigen, blokkeren en verwijderen
Via het Platform kan je jouw Account wijzigen en Content blokkeren. Als je gegevens wilt wijzigen die je niet in je Account kunt veranderen, dan vind je meer informatie op de FAQ- pagina.
Door Content te blokkeren is het niet meer zichtbaar op het Platform.

Het volledig verwijderen van Account of Content is alleen mogelijk door een e-mail te sturen via de Contact-pagina, met vermelding van het e-mailadres wat bij het betreffende Account hoort. Echte Voetballers neemt dan binnen 5 werkdagen contact met je op om te verifiëren of je daadwerkelijk jouw Account of Content wil verwijderen.

Wanneer je je Account verwijdert, zal Echte Voetballers alle informatie en bestanden die je aan Echte Voetballers ter beschikking hebt gesteld ontoegankelijk maken voor andere gebruikers. Ook de (andere) informatie die Echte Voetballers over jou bezit wordt op dat moment vernietigd of geanonimiseerd. Let op: het videomateriaal dat je via andere social media hebt gedeeld dient (wanneer je dat wil) afzonderlijk door jou verwijderd te worden.

11.vragen, opmerkingen of klachten
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door Echte Voetballers, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@echtevoetballers.nl

12. Wijzigingen
Het privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de mobiele applicatie en de website. Als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zal Echte Voetballers zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (zoals bijvoorbeeld kennisgevingen via e-mail).

Delen met...